Kamerbrief met reactie op brief over landbouwgrond in de gecombineerde opgave

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de brief van het Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) over landbouwgrond in de gecombineerde opgave.