Antwoorden op Schriftelijke vragen gesteld door het lid Geurts over de droogtesituatie in de landbouw en de natuur

Antwoorden op Schriftelijke vragen gesteld door het lid Geurts over de droogtesituatie in de landbouw en de natuur. (ingezonden 3 augustus 2018, kenmerk 2018Z14504)