Antwoorden op Schriftelijke vragen gesteld door het lid Lodders over de droogtesituatie in de landbouw en de natuur

Antwoorden op Schriftelijke vragen gesteld door het lid Lodders over de droogtesituatie in de landbouw en de natuur(ingezonden 25 juli 2018, kenmerk 2018Z14363)