Antwoorden op Schriftelijke vragen gesteld door het lid Lodders over de droogtesituatie in de landbouw en de natuur (ingezonden 2 augustus 2018)

Antwoorden op Schriftelijke vragen gesteld door het lid Lodders over de droogtesituatie in de landbouw en de natuur (ingezonden 2 augustus 2018, kenmerk 2018Z14479).