Kamerbrief over rapporten nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Minister Schouten (LNV) reageert in een brief aan de Tweede Kamer op 2 rapporten inzake het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

  • ┬áimpact assessment uitgevoerd door Wageningen University & Research naar de effecten van de voorstellen voor een nieuw GLB voor het inkomen van de Nederlandse landbouwers;
  • impact assessment uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut naar de effecten van een nieuw GLB op bodemkwaliteit, biodiversiteit, innovatie, klimaat en agrarisch natuurbeheer.