Kamerbrief over Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 19 november 2018, stand van zaken toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede en Eerste Kamer over de Landbouw- en Visserijraad op 19 november 2018 in Brussel. Daarnaast gaat zij in op de stand van zaken ten aanzien van de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken.