Uitstelbrief Kamervragen over het bericht ‘Biodiversiteit is groter dan gedacht’

Minister Schouten (LNV) vraagt de Tweede Kamer uitstel beantwoording vragen over het bericht ‘Biodiversiteit is groter dan gedacht’