Uitstel beantwoording Kamervragen over sterfte van bokjes in de melkgeitenhouderij

Minister Schouten (LNV) schrijft de Tweede Kamer dat zij de vragen van het Kamerlid Ouwehand (PvdD) niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden. Het Kamerlid heeft vragen gesteld over sterfte van bokjes in de melkgeitenhouderij.