Antwoord op Kamervragen over bewegingsjacht in Twente

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer de beantwoording op vragen over bewegingsjacht in Twente.