Antwoord op vragen over het bericht dat via CETA er gemanipuleerd voedsel de markt op komt

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer de beantwoording van vragen van de leden Alkaya en Futselaar (SP) over het bericht dat via CETA er gemanipuleerd voedsel de markt op komt.