Beantwoording Kamervragen over kalfjessterfte

Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over kalfjessterfte.