Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Zware kritiek van oud-directeur Staatsbosbeheer op houtkap'

Minister Schouten beantwoordt vragen van het Kamerlid Bromet (GroenLinks) over het bericht 'Zware kritiek van oud-directeur Staatsbosbeheer op houtkap'.