Kamerbrief uitzending over niet-transportwaardige dieren naar België en Duitsland

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de voortgang van een onafhankelijk extern onderzoek dat is ingesteld, naar de gang van zaken rond signalen over de noordelijke slachthuizen.