Beantwoording vragen schriftelijk overleg fosfaatrechten

Minister Schouten beantwoordt de vragen schriftelijk overleg fosfaatrechten.