Uitstelbrief schriftelijke vragen over handhaving van wet- en regelgeving, onder andere met betrekking tot kustvissers

Minister Schouten laat de Tweede Kamer weten dat zij de antwoorden op vragen over de handhaving van wet- en regelgeving, onder andere met betrekking tot kustvissers niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden.