Kamerbrief Stand van zaken stikstofproblematiek

In deze brief informeert minister Schouten de Tweede Kamer over de invulling van een aantal toezeggingen uit het plenaire debat over de stikstofproblematiek van 17 oktober jl. en vragenuur van 29 oktober.

Verder heeft het kabinet besloten om begrotingsreserve in te stellen van € 500 miljoen om de stikstofproblematiek aan te pakken. Minister Schouten gaat met de provincies in overleg om te vragen wat hun bijdrage kan zijn.