Uitstel terugkoppeling uitkomsten bestuurlijk overleg Convenant onbedwelmd slachten

Minister Schouten meldt dat er voor het einde van 2019 nog een bestuurlijk overleg over het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten komt. Daarna zal zij de uitkomsten van het bestuurlijk overleg delen met de Tweede Kamer.