Uitstel beantwoording Kamervragen over uitvoering Convenant onbedwelmd slachten

Minister Schouten meldt dat de antwoorden op vragen over de uitvoeringspraktijk van het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten later komen dan de gevraagde 11 november 2019.