Uitstel beantwoording vragen over het beperken van ammoniak in de veehouderij via technieken

Uitstelbrief van minister Schouten over beantwoording vragen over het beperken van ammoniak in de veehouderij via technieken.