Antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de Voortgangsrapportage Natuur over 2018

Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen naar aanleiding van de Voortgangsrapportage Natuur over 2018.