Kamerbrief met geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 16-17 december 2019

Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 16-17 december 2019.Dezelfde brief is gestuurd naar de Eerste Kamer.