Beantwoording Kamervragen over bestuurlijk overleg Convenantpartners onverdoofd slachten

Minister Schouten beantwoordt vragen over het kennelijk uitblijven van bestuurlijk overleg met de convenantpartners over het onverdoofd slachten.