Beantwoording Kamervragen over de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Minister Schouten beantwoordt vragen over het bericht in ‘Nieuwe Oogst’ dat leeftijd stal obstakel is in de regeling voor warme sanering.