Kamerbrief over Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP)

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in de afgelopen periode, de huidige stand van zaken van het IBP-VP, de inhoudelijke ambities en de financiering van de gebiedsplannen via onder andere de inzet van de genoemde middelen uit de enveloppe natuur en waterkwaliteit.