Kamerbrief over nadere Kamervragen over het eindadvies van het Adviescollege Stikstofproblematiek in relatie tot het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Minister Schouten beantwoordt nadere vragen over het eindadvies van het Adviescollege Stiknstofproblematiek in relatie tot het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet.