Besluit tot vaststelling van beleidsregels voor beoordeling van aanvragen om vergoeding op grond van artikel 8 van de Wet verbod pelsdierhouderij

Besluit van minister SchoutenĀ over de vaststelling van beleidsregels voor de beoordeling van aanvragen om een vergoeding op grond van artikel 8 van de Wet verbod pelsdierhouderij.