Kamerbrief over Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de concept-regeling tot wijziging van de Regeling natuurbescherming en de toekomstige Omgevingsregeling. Deze concept-regeling  stelt ook de nieuwe versie van de applicatie AERIUS Calculator vast naar aanleiding van de periodieke actualisatie. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.