Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over stikstofnormen in boerensloten

Minister Schouten (LNV) meldt dat de antwoorden op de vragen over de stikstofnormen in boerensloten later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Edgar Mulder (PVV) heeft de vragen gesteld.