Kamerbrief met besluit op motie over PFAS en Hedwigepolder (motie Beckerman-Hagen)

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) stuurt een brief over haar besluit op de motie over planning van de ontpoldering van de Hedwigepolder. De motie is ingediend door de Tweede Kamerleden Beckerman (SP) en Hagen (D66).

Kamerbrief met besluit op motie over PFAS en Hedwigepolder (motie Beckerman-Hagen) (PDF | 11 pagina's | 511 kB)

De motie verzocht om in overleg met de Vlaamse regering te zorgen dat het afgraven van de zeedijk van de Hedwigepolder pas wordt ingezet nadat de resultaten van de lopende onderzoeken naar PFAS bekend zijn en vaststaat dat geen negatieve effecten optreden voor de natuurontwikkeling en een gezonde leefomgeving.