Ex ante evaluatie Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een onafhankelijke deskundigen-commissie om een ex ante evaluatie gevraagd voor het beoordelen van de vraag of de voorgestelde Subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen voldoende doelmatig en doeltreffend is. Daarnaast is gevraagd om de fraudegevoeligheid van de regeling te beoordelen.