Regeling intrekking van Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Biddinghuizen

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 januari 2018, nr. WJZ/17207072, houdende intrekking van de Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Biddinghuizen 2017 en wijziging van de Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2017