Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 augustus 2020, tot wijziging van de Regeling maatregelen Sars-CoV-2 bij nertsen in verband met aanvullende maatregelen .

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 augustus 2020, nr. WJZ/ 20223655, tot  wijziging van de Regeling maatregelen Sars-CoV-2 bij nertsen  in verband met aanvullende maatregelen .

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 augustus 2020, tot  wijziging van de Regeling maatregelen Sars-CoV-2 bij nertsen  in verband met aanvullende maatregelen . (PDF | 3 pagina's | 29 kB)