Regeling maatregelen bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Sint-Laureins 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 september 2022, nr. WJZ/22484328, houdende specifieke maatregelen in de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Sint-Laureins (Regeling maatregelen bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Sint-Laureins 2022). 

Regeling maatregelen bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Sint-Laureins 2022 (PDF | 9 pagina's | 143 kB)