Regeling maatregelen bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Rees 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 4 november 2022, nr. WJZ/22542220, houdende specifieke maatregelen in de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Rees.

Regeling maatregelen bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Rees 2022 (PDF | 9 pagina's | 142 kB)