Besluit Wob-verzoek over de kadastrale percelen sectie H 421 en H 464 Drechterland

Besluit op een verzoek om informatie openbaar te maken over de kadastrale percelen sectie H 421 en H 464 Drechterland . Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).