Besluit Wob-verzoek over het verkrijgen van de Gecombineerde Opgave van het bedrijf Agrooij B.V.

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de Gecombineerde Opgave 2018 van het bedrijf Agrooij B.V.. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).