Besluit op Wob-verzoek over een Thais restaurant

Besluit op een verzoek om informatie openbaar te maken over een Thais restaurant. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).