Besluit op Wob-verzoek over fosfaatrechten melkveebedrijf

Besluit op een verzoek om informatie openbaar te maken over fosfaatrechten van een melkveebedrijf. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).