Besluit Wob-verzoek over de Gecombineerde Opgave van V.O.F. van ’t Westeinde

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de Gecombineerde Opgave van V.O.F. van ’t Westeinde over de jaren 2017 en 2018. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).