Besluit Wob-verzoek over informatie wie door middel van de Gecombineerde Opgave in 2016 t/m 2018 opgave heeft gedaan van de percelen kadastraal bekend gemeente Adorp

Besluit op verzoek om informatie openbaar te maken over wie door middel van de Gecombineerde Opgave in 2016, 2017, 2018 en wellicht al 2019
opgave heeft gedaan van de percelen kadastraal bekend Gemeente Adorp, sectie G, nummers 67, 68 en 69. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).