Besluit Wob-verzoek om informatie over fosfaatrechten van V.O.F. Nagel-de Vries te Bodegraven

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de toegekende  fosfaatrechten van V.O.F. Nagel-de Vries te Bodegraven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).