Besluit wob-verzoek age-grading adviezen van een specifiek product

Besluit op Wob-verzoek over informatie over age-grading adviezen van een specifiek product. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).