Besluit wob-verzoek over chemische analyses van rubbertegels met PAK's

Besluit op Wob-verzoek over informatie over chemische analyses van rubbertegels met PAKs', behorend bij het NVWA-advies met het kenmerk NVWA/BuRO/2014/3218. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).