Besluit LNV Wob-verzoek evaluatie dierentuinrichtlijn

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft beslist op een verzoek om documenten over de evaluatie van de Dierentuinrichtlijn door de Europese Commissie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).