Besluit Wob-verzoek over preventieve maatregelen en geldende voorschriften bestrijding van de Aziatische tijger mug bij een onderneming

Besluit op een verzoek om informatie over stukken waaruit de handhaving blijkt en wat de opgelegde sancties aan een door de genoemde onderneming zijn. Verzoeker vraagt dit omdat ze denkt dat de onderneming zich niet houdt aan de preventieve maatregelen en geldende voorschriften in verband met de bestrijding van de Aziatische tijger mug. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).