Besluit Woo-verzoek medisch dossier paard

Besluit op een verzoek om een dierenartsverklaring of medisch dossier van een paard. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit en openbaar gemaakte documenten (PDF | 20 pagina's | 3,2 MB)