Wijziging op Besluit Woo-verzoek over vergunningen pijlgifkikker Adelphobates galactonotes

Wijziging op een besluit op een verzoek om informatie over aanvragen voor CITES in- en uitvoervergunningen voor de pijlgifkikker Adelphobates galactonotes. De CITES-aanvraagnummers worden alsnog openbaar gemaakt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Wijziging op Besluit Woo-verzoek over vergunningen pijlgifkikker Adelphobates galactonotes (PDF | 4 pagina's | 1,1 MB)