Besluit Woo-verzoek over Kabinetsreactie op rapport Ongekend onrecht

Besluit op een verzoek om informatie over de inventarisatie van conceptversies van de Kamerbrief met daarin de Kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek over Kabinetsreactie op rapport Ongekend onrecht (PDF | 4 pagina's | 156 kB)