Besluit op Woo-verzoek over contacten tussen NVWA en LNV uit naam Koninklijke De Heus B.V.

Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in opdracht van Koninklijke De Heus B.V. en gelieerde bedrijven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).