Documenten - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

4.015 documenten van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Statement Rijk-IPO Bestuurlijk Overleg 29 november 2019

Dit schriftelijke statement is van het kabinet en het Interprovinciaal Overleg (IPO) en komt voort uit het Bestuurlijk Overleg ...

Publicatie | 29-11-2019

Rapport inventarisatie onbenutte emissieruimte in vergunningen van veehouderijen rondom de Peelvenen

Rapport | 29-11-2019

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over rapport Taskforce Verdienvermogen

Minister Schouten laat weten dat zij vragen die zijn gesteld over het rapport van de Taskforce Verdienvermogen niet op tijd kan ...

Kamerstuk: Kamervragen | 28-11-2019

3e nota van wijziging Plantgezondheidswet

3e nota van wijziging bij het voorstel van wet, houdende regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen ...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 27-11-2019

Aanbieding 3e nota van wijziging Plantgezondheidswet

Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer de 3e nota van wijziging bij het voorstel van wet, houdende regels betreffende ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-11-2019

Nota naar aanleiding van het verslag over zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Nota naar aanleiding van het verslag inzake het Voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met de ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 26-11-2019

Kamerbrief over zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag inzake het Voorstel van wet tot wijziging van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-11-2019

Kamerbrief over de voorwaarden waaronder een drempelwaarde stikstofdepositie gerealiseerd kan worden

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over  de voorwaarden waaronder een drempelwaarde stikstofdepositie gerealiseerd kan ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-11-2019

Kamerbrief over voorlichtingsverzoek drempelwaarde stikstof

Brief aan Raad van State over voorlichtingsverzoek drempelwaarde stikstof

Brief | 26-11-2019

Voortgangsbrief Kwartiermaker Transgenderzorg najaar 2019

Voortgangsbrief over de uitkomsten van het onderzoek naar ervaringen en behoeften van transgenders in de zorg, en in de ...

Brief | 26-11-2019